นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมทาสีขอบทางและตีเส้นจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถภายใต้โครงการ”สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำ หัวหน้าส่วนราชการ ทาสีขอบทางและตีเส้นจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และส่วนราชการศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ปิดไฟ ปิดแอร์ ประหยัดพลังงาน ลงมาร่วมกิจกรรมทาสีขอบทางขาว-แดงและตีเส้นจราจร บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า หน้าพระบรมรูป ร.5 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงสิงห์บุรี เตรียมแปรงทาสีพร้อมถังสีและเครื่องตีเส้น ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เดินเก็บเมล็ดพันธุ์ ทำความสะอาด รอบสถานที่ราชการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการสะดวก สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจที่ได้มาใช้บริการ

    

     

     

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี