นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

   

    

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานสรุปผลการปฎิบัติงานตามนโยบายการสั่งการของผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาค4 ประจำปี2562

21กันยายน 62 ที่สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร พล ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานสรุปผลการปฎิบัติงานตามนโยบายการสั่งการของผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาค4 ประจำปี2562 พร้อมแถลงแผนสร้างเสริมสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ในปี2563 และมอบของที่ระลึกกำลังที่เกษียนอายุราชการในปีงบประมาณ2562 และมอบรางวัลแก่หน่วยฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนดีเด่น

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ได้กล่าวต่อกำลังพลว่า แผนการทำงานในการสร้างเสริมสันติสุขในปี2563 ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของแผนสร้างเสริมสันติสุขปี2562 มาเป็นแนวในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นสู้ด้วยความจริงไม่บิดเบื้อนผิดเป็นผิดถูกก็คือถูก ยึดเป็นกรอบแนวทางในการปฎิบัติเพื่อสร้างความเชื่อ ความศรัทธาจากประชาชน โดยยังคงเร่งด่วนงาน5ประการคือ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปฎิบัติการเชิงรับ มาเป็นปฎิบัติการเชิงรุก
ลาดตระเวณพิสูจน์ทราบพิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิงของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข118หมู่บ้าน
ให้ความสำคัญกับยุทธศาสต์ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน หมู่บ้าน ตำบล และเร่งตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
เน้นการปฎิบัติเชิงรุกบูรณาการกับทุกภาคส่วน กำลังประจำถิ่นกำลัง อส. ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ต้องแลพื้นที่รับผิดชอบร่วมปฎิบัติจรยุทธ์บูรณาการร่วมกับ ทหาร ตำรวจ อส.และกำลังประจำถิ่นในเชิงรุก
ควบคุมเข้มตรวจตราตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามเข้ามาก่อเหตุแล้วหลบหนีข้ามไปอาศัยตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ต้องกวดขันดูแลเป็นพิเศษต้องปรับแผนทุกเส้นทางโดยเฉพาะรอยต่อทั้ง4อำเภอของจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกอำเภอตั่งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อความเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อสกัดเสรีในการลักลอกนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่

    

    

ถ้าประชาชนในพื้นที่ทั้ง2วัฒนธรรมมีส่วนบูรณาการร่วมกับภาครัฐก็สามารถที่จะก้าวข้ามไปจากการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมานาน ก็จะเป็นหนทางไปสู่สันติสุขที่หยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เทศบาลตำบลโคกตูม ลพบุรี ร่วมกับ บริษัทเอ็นเอ็บี-มินิแบไทย จำกัด โรงงานลพบุรี มอบรถเข็น วีลแชร์ ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลโคกตูม ลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ทางเทศบาลตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย นายจรัญ จันทร์อินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมผู้นำชุมชน ได้ ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด มอบรถเข็น(วีลแชร์) ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีอุปกรณ์ในการพยุงร่างกายไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้น ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ ให้กับ นายจำลอง บุญอ่อน บ้านเลขที่ 158 ม2 ต.โคกตูม และ นางจรูญศรี เชื้อสุวรรณ บ้านเลขที่250/3 ต.โคกตูม
ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

    

   ท

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี