การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะกับลูกค้ารายสำคัญ

นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาลูกค้ารายสำคัญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายอภินันท์ ตระกูลปาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ประกอบการธุรกิจ-อุตสาหกรรม และสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 147 ราย ภายในงานมีวิทยากรบบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า การออกบูธแสดงนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทชั้นนำให้บริการถาม-ตอบปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ปัญหาเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงขบวนการทำงานในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการไฟฟ้าภายใต้สังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จังหวัดข้างเคียงบางส่วนได้แก่ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จึงได้จัดให้มีการสัมมนาลูกค้ารายสำคัญประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่รวมทั้งเพื่อได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกค้าตลอดจนเพื่อการสื่อสารให้ทราบถึงแนวทางโครงการและแผนงานที่สำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสดุดีวีรไทย ๒๔๘๔ เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๖๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสดุดีวีรไทย ๒๔๘๔ เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๖๓

สืบเนื่อง​เมื่อ​วันอังคารที่ 8 ธันวาคม​ 2563 ที่ผ่านมา​ เวลา 07:30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสดุดีวีรไทย ๒๔๘๔ และพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิอุทิศดวงวิญญาณวีรไทย เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยงานวันนี้​มี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ.อนุสาวรีย์วีรไทย ๒๔๘๔ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
————-
> ธีรพล ปลื้มถนอม​ “ผู้​สื่อข่าว​หนังสือ​พิมพ์​๕เหล่าทัพ” รายงาน