กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการรณ รงค์ ต่อต้านยาเสพติด และ โรคเอดส์ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี พร้อม สำนักข่าวเดลิซันเดย์ รายงานข่าวมาจากลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระงาม
โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระงาม เป็นแม่งามใหญ่ ได่จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ประจำปี 2563 นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และปัญหายาเสพติด เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ และการป้องกันยาเสพติด ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบล เขาพระงาม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี สำนักข่าวเดลิซันเดย์
รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
พูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม
เทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมสวนนารายณ์นฤมิต ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้ง ที่ 33 ณ พระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ผบ.ทสส.’ส่งกำลังทหารดูแลบ้านปชช.ใกล้จุดไฟไหม้ป่าแถวรร.เตรียมทหาร

23 ก.พ.63-พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่กระจายเป็นวงกว้าง ในพื้นที่ จ.นครนายก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ผลกระทบ และชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจประสบเหตุไฟไหม่ป่า จึงมอบหมายให้โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด รวม 36 นาย ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระจายกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการดับไฟบริเวณพื้นที่เชิงเขาอีหูด ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมทั้งจัดรถดับเพลิงดำเนินการฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง และจัดยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ดำเนินการทำแนวป้องกันไฟโดยรอบบริเวณ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับราษฏรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟป่า และจะร่วมทำการสำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยใกล้ชิดต่อไป

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี
สำนักข่าวเดลิซันเดย์