ลพบุรีจัด จนท.คัดกรองประชาชน ร่วมพิธีสวดมนต์นพเคราะห์ พิธีไหว้ครูวัดพุน้อย ป้องกันโควิด-19

วันที่ 4 มี.ค. 63 เมื่อเวลา 13.00 น ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่วัดพุน้อยพระโสภณพัฒนคุณ ดร, เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี ประสานงานกับว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 20 คน เข้าทำการตรวจ
คัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์นพเคราะห์ในพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงบุญคุณหลวงปู่แบน บูรพาจารณ์ ตำนานเรือแม่ตะเคียนทองวัดพุน้อย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศในขณะนี้และเพื่อเป็นกันป้องกัน ทางวัดจึงได้ประสานกับทางอำเภอและทางสาธารณะสุขเข้าทำการตรวจเข็มคัดกรอง หากใครมีไข้ก็จะให้สวมใส่แมส เข้าร่วมพิธีเป็นการป้องกันและแยกที่นั่งให้
พระโสภณพัฒนคุณ ดร, กล่าวต่อว่า ในวันนี้จะมีพิธีสวดมนต์นพเคราะห์ ในช่วงเย็นเพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับลูกศิษย์หลวงปู่แบนทุกคนให้ครอบครัวมีความสุข พร้อมสวดให้กับประเทศผ่านพ้นกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด19 ทุกคนปลอดภัย และ ให้อเศรษฐของประเทศไทยกับมาดีอีกครั้ง และในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีไหว้ครูรำลึกถึงบูรพาจารย์

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
ลพบุรี

นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กำชับห้ามจัดให้มีการเล่นการพนันในวัด

นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีวัดบางแห่งในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้จัดงานวัด โดยจัดให้มีการสอยดาวหรือตักไข่ การกุศลขึ้น เพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากการสอยดาวหรือตักไข่การกุศลเป็นการพนันที่อยู่ในบัญชีการพนันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ ค.(6) จับฉลากด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายอนุมัติให้มีการเล่นการพนันเฉพาะกรณีที่จัดขึ้นเนื่องในงานกาชาดหรืองานประจำปีของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆและสถานที่เล่นจะต้องไม่อยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือวัด และตามระเบียบมหาเถรสมาคมด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 ข้อ 7 การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมีให้มี(2)การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบพนัน
ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอยดาวหรือตักไข่การกุศล เป็นการพนันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ ค(6)จับฉลากด้วยวิธีการใดๆดังนั้นจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านแจ้งวัดในตำบล หมู่บ้าน ที่จะจัดงานวัดให้งดการจัดให้มีการเล่นการพนันในงานวัดโดยเด็ดขาดและห้ามมิให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

    

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่วจ.สิงห์บุรี