งานวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ครบรอบปีที่ 40

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี. ว่า ในวันนี้..ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 โดยมี
พลตรี ประสิทธิ์ สุขวงศ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุนทร เทียมณรงค์ นายทหารประจำกองบิน ๒ รักษาราชการ หัวหน้าแผนกการเงินกองบิน 2 ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ครบรอบปีที่ 40 ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัด พิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)

นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ให้กับ นาง ศิริพร บัณฑิตศักดิ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 2เพื่อมอบให้ นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ จำนวน 1 เครื่อง ได้นำไปใช้ในเวลาเกิดกรณีผู้ป่วยหมดสติฉุกเฉิน ณ กองบังคับการ กองบิน 2

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี ปล่อยปลาเนื่องในวันประมง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ย.62 ที่วัดมหาสอน ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ นอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำบางขาม บริเวณท่าน้ำหน้าวัดดังกล่าว ทั้งนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยเป็นพันธุ์ปลากระโห้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ปลากระโห้ ที่เป็นปลาเกร็ดขนาดใหญ่ที่สุด เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ที่กำลังจะหายากขึ้นทุกที เพราะใกล้จะสูญพันธุ์ให้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น ในแม่น้ำแห่งนี้ และวอนชาวบ้านที่มีอาชีพในการประมงในแทบแม่น้ำแห่งนี้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาดังกล่าว โดยการจับปลากระโห้ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น สำหรับพันธุ์ปลากระโห้ที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ เป็นพันธุ์ปลากระโห้ที่มีขนาด ยาวประมาณ 2 ซ.ม.จำนวน 3 แสนตัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านตลอดจนนักเรียนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้.

    

ใจรัก วงศ์ใหญ’ พีรพล ปานเกลียว. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี.