แม่ทัพภาค4 บืนยัน ห้นหน้าพูดคุยกันอย่างจริงใจ “สันติสุข” จะคืนมาสู่ชายแดนใต้ การตอบโต้ใช้ ความรุนแรง มิใช่วิธีแก้ปัญหา

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะ หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่การพูดคุย เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ครั้งที่5/2562 เพื่อขับเคลื่อนหนุนเสริมการพูดคุย เพื่อสันติสุข ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมย์ ในการนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นครอบและแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้คณะประสานงานระดับพื้นที่ มีภาระหน้าที่ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อม ให้เกื้อกูลและเอื้ออำนวยต่อ กระบวนการพูดคุย รวบรวมความต้องการและสะท้อนความคิดเห็นทุกภาคส่วนในพื้นที่ปูทางไปสู่ กระบวนการพูดคุย เพื่อนำพาสันติสุขกลับมาโดยเร็ว

ที่ผ่านคณะประสานงานในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ มีผลงานดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การพูดคุยสันติสุขถือเป็นวาระแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เปิดโอกาศในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อความต้องการยุติการใช้ความรุนแรง โดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหา

    

    

 

โดยใช้ความรุนแรงตอบโต้กัน ไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการนำส้นติสุขกลับคืนมาคือ การหันหน้าพูดคุยอย่างจริงใจด้วยสันติวิธีเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่ง “สันติสุขและความสงบสุข”ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ ผู้จัดฯ “รักไม่จำกัดนิยาม” ร่วมงานก้าวสู่ปีที่ 15 “ดาราเดลี่”

ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ผู้จัดซีรี่ย์ “รักไม่จำกัดนิยาม” ช่องไอพีเอ็ม นำทีมนักแสดง อาทิ ดร.วโรดม ศิริสุข (ชายแฮ็คส์) พร้อมคู่จิ้นในซีรี่ย์ บอล-ว่าที่ร้อยตรีติณณภัทร์ ภูนอก ร่วมด้วยพระเอกใหม่ถอดด้าม วายุ ชยพล จากละคร “มัทธนะพาธา” เข้าร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 15 ของหนังสือพิมพ์ ดาราเดลี่ พร้อมร่วมออกบูธอาหาร “ปลาดุกฟู” ให้พี่น้องชาวดาราเดลี่ และแขกร่วมงานได้อร่อยกันถ้วนหน้า