นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

    

     

     

         

     
ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่5(ขุนศึก 41) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่45 กิจกรรมบรรยายพิเศษ”สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

เมื่อวันที่20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00น.ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่45 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่45 ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธี เนื่องด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่5(ขุนศึก 41) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่45 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ”สร้างคนดีด่วนประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”

    

    

    

    

     

ขอบเขตการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันสู่อนาคต โดยมีคณะครูฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่45 เข้าร่วมรับฟังร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ300คน เพื่อปลูกฝังให้จิตสำนึกเยาวชนนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักรัก ชาติ ศาสนา เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์