ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Cobra Gold 2020

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า โรงพยาบาลกองบิน กองบิน.2 ได้นำเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางแพทย์ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรฐานป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า ให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศสิงคโปร์ เข้าการฝึกผสม cobra Gold 2020

ในวันนี้ ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2 มอบหมายให้ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 2 นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้กับกำลังพลของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Cobra Gold 2020 ณ ศูนย์บริการการบิน กองบิน 2

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบ ขอเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติศักดิ์

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ จาก พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
โดยกองทัพบกได้พิจารณาเห็นสมควรมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ทรงคุณค่าของหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม แก่บุคคลโดยทั่วไป

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

ผู้บังคับการ กองบิน 2 ร่วมแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่.33 ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อค่ำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางกองบิน 2 กองทัพอากาศ ได้รับเชิญจาก ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมือง เขาสามยอด โดยมี

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมเป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ ในการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี