ตม.จว.ราชบุรี ให้การต้อนรับพล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. และเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๒-๓ พ.ย.๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวกรวม ๒ นาย ที่ ตม.จว.ราชบุรี โดยมี พ.ต.ท.ณภัทรพงศ สุภาพร สวญ.ตม.จว.ราชบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน