นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระภูมิเจ้าที่ในเทศบาลเมืองลพบุรี และ ศาลเจ้าพ่อเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่.33 ประจำปี 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ สงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายอนุสรณ์อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเทพ ที่บริเวณบ้านท่ากระยาง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลมงคล ในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมร่วมโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563

– อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเดชอุดม คณะครูอาจารย์โรงเรียนเดชอุดม และประชาชนชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับนางศรีนวล ลภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯกรมการศาสนา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประเทศ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง ประธานโครงการและคณะได้เดินทางมาตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่ทีมโรงเรียนเดชอุดม เพื่อคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์