โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.09 น. นาย ณัฐวุฒิ ปฤษณานนท์ ประธานชุมชนบลูไลท์ พร้อม นส.ยมนา จรรยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ สุขาภิบาล สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกันจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้ในการทำสมุนไพรไล่ยุง โดยไม่พึ่งพาสารเคมี เสริมสร้างความรู้ให้กับ ประชาชนในชุมชน

โดยนาย ณัฐวุฒิ ปฤษณานนท์ ประธานชุมชนบลูไลท์ กล่าวว่า “การจัดทำโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน ในการป้องกันยุงลาย และลดปัญหาไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีจากยาฆ่ายุงชนิดต่างๆที่มีขายกันทั่วไป วิธีการทำก็แสนจะง่ายดายโดยใช้วัสดุที่เราหาได้เองก็สามารถหาใช้ได้เพราะวัสดุที่นำมาทำยาไล่ยุงหาได้ไม่ยากเชื่อว่าทุกครัวเรือนย่อมมีติดไว้อยู่แล้ว ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน และสัตว์ด้วย แล้วยังลดปัญหาการเกิดอัคคีภัยจากการที่ต้องมาจุดยากันยุงเพื่อขับไล่ยุง อีกอย่างถ้าจุดยากันยุงก็จะก่อให้เกิดควันซึ่งควันพวกนี้ถ้าสูดดมเข้าไปก็อาจจะเป็นสารตกค้างทำให้ก่อเกิดมะเร็งในร่างกายได้ เมื่อเราเร่งเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็รู้สึกถึงความห่วงใยของประชาชนในชุมชนของเรานะ พอดีสำนักงานเขตจัดทำโครงการที่จะส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนทำยากันยุงใช้เองและสิ่งที่นำมาใช้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงด้วยก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำโครงการในวันนี้

โครงการของกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้เป็นโครงการให้ความรู้เเละความเข้าใจกับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรที่นำมาไล่ยุงได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่าย/รายงาน
ชุติเดช ม่วงใจรักษ์

cr.ป๋าหรั่งฝั่งธน “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย”

“สพฐ.ตร.” จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563​ ที่ผ่านมา​ : พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ณ โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ทราบผลการดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร.

โดย พล.ต.ท.วิเชียรฯ ย้ำว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยเพื่อให้บริการประชาชน พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด​ เพื่อให้ตำรวจทุกนายอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

นอกจากนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ยังทำให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องจากผู้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารของ สพฐ.ตร. ได้รับฟังอย่างรอบด้าน พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ทำให้เกิดความชัดเจน เพื่อวางทิศทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Cr.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​