กองบิน 2 กองทัพอากาศ ลพบุรี แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน และข้าราชการทหารอากาศในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม ลพบุรี

เมื่อเวลา 14.00 น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาทาง กองบิน 2 กองทัพอากาศ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลกองบิน 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก แพทย์ทหารอากาศสังกัดโรงพยาบาลกองบิน 2 ร่วมให้คำแนะนำและแจกหน้ากากอนามัยประเภทคาร์บอน จำนวน 10,000 ชิ้น

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 2นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมแพทย์ทหารอากาศ มาแจกจ่ายให้กับข้าราชการและประชาชน ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 2
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่น ไอระเหย และควันพิษ รวมถึงสามารถกรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ย 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ให้กับประชาชนบริเวณ พื้นที่กองบิน 2 กองทัพอากาศและประชาชนชาวตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ปิยภัทร สินศิริวงศ์วัชระ
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี