นครศรีฯ “จิมมี่ ชวาลา “เศรษฐีใจบุญร่วมกับเจ้าห้างสรรพสินค้าสหไทย บริจาค40ล้านสร้างตึกผู้ป่วยใน รพ.มหาราช และบริจาคอีก25ล้านบาทซื้อเครื่องสวนหัวใจ

วันที่4พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เดินทางมาเป็นประธานเพื่อรับมอบอาคารสหไทย รังสีรักษา ซึ่งมีมูลค่า40ล้านบาทจากเจ้าของห้างสรรพสินค้าสหไทยนครศรีฯ30ล้านบาท และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุระกิจเศรษฐีใจบุญ10ล้านบาท เพื่อจัดระบบบริการรักษาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง กระจายความเชี่ยวชาญไปยังทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้าน ลดการรอคอย ลดความแออัด

โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ2561และได้รับเงินบริจาคสร้างอาคารรังสีรักษาจากห้างสรรพสินค้าสหไทยและนายจิมมี ชวาลา ช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ที่เป็นผู้ป่วยอยู่นอกเขตสุขภาพ

นอกจากนี้นายจิมมี่ ชวาลา ยังได้บริจาคเครื่ิองสวนหัวใจและหลอดเลือดเครี่องที่2 ให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช มูลค่า25ล้านบาท สามารถให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง และให้บริการผู้ป่วยได้ปีละประมาณ2,000-2,500คนต่อปี

    

    

    

    

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารรังสีรักษาและเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้ได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น ลดการสูญเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ฉัตรชัย พรหมคล้าย
หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพ รายงาน

สระบุรี- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ รับเรื่องความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่4พฤศจิกายน​2562​ ร.ต.​ ปรพล​ อดิเรกสาร​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎร​ (คนที่1)​ นายสุชาติ​ ตันเจริญ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ อำเภอเสาไห้​ รับข้อเรียกเรียนที่ประชาชนต้องการเพื่อให้พัฒนาพื้นที่อำเภอเสาไห้​ ณ​ ห้องประชุม​ อำเภอเสาไห้​ ตามที่มีประชาชนต้องการเช่นการพัฒนาถนนสายท่าลาน-ห้วยบงได้ร้องผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน​ จึงข้อร้องเรียนมานำเสนอในที่ประชุมอำเภอ​ ทางด้านนายองอาจ​ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ เขต3​ และนาย​นรภัทร​ ตรีศิริโชติ​ ผู้อำนวยการ​ แขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี​ ได้รับเรื่องเรียนเพื่อนำเข้าผ่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเร่งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

    

/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน