นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ร่วมกันเดินแจกทรายอะเบท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

         

   

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี