อีสานแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ​ อบต.ระดมน้ำช่วยชาวบ้าน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่นครราชสีมา​ : นางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายกฯอบต.หนองตะไก้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.หนองตะไก้ นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้ชาวบ้านในพื้นที่ โนนตะแบง หมู่ที่ 8 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังรับมอบหมายทีมงานป้องกันฯก็นำรถน้ำบรรจุน้ำ 12,000 ลิตร ออกปฎิบัติการแจกจ่ายน้ำ 2 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร พร้อมกับได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการปฎิบัติงานช่วยเหลือชาวบ้านเป็นที่ประทับใจของชาวบ้านอย่างมาก โดยจะดำเนินการพยายามแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านให้ทั่วถึง

    

     

Cr.ตุ๋ย-อาชญากรรม-หน.ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

สิงห์บุรี-อำเภอบางระจัน จัดกิจกรรม รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรีเมืองสีเขียวน่าอยู่ ปลอดฝุ่น PM 2.5

นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนา รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดย การออกรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกษตรกรยุคใหม่ ตำบลบ้านจ่า ทั้ง 8 หมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียง งดการเผาอ้อย เผาตอซังนาข้าว ลดหมอกควันโดยการไถกลบแทนการเผา เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ส่งเสริมการขายอ้อยสดจะได้ราคาดี และได้แนะนำให้เกษตรกรมาทำการอัดฟางข้าว อัดใบอ้อย ขาย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย และให้งดการเผาขยะ เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมเป็นเมืองสีเขียวน่าอยู่ ปลอดฝุ่น PM 2.5

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี