ก.แรงงาน รับข้อเรียกร้องช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ในโอกาสเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเร่งรัดสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนร่วมกับภาคธุรกิจในระยะยาว โดยได้รวบรวมความเห็นขององค์กรภาคประชาสังคมด้านแรงงาน นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกันตนมาตรา 33 และจัดทำเป็นข้อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคม เช่น ให้ขยายการช่วยเหลือเยียวยาในการจัดส่งเงินสมทบผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 1 จากเดิมออกไปอีก จนกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้น และให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานที่ยังอยู่นอกระบบประกันสังคม ในภาคเกษตร ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ที่เป็นนายจ้างตัวเอง และแรงงานข้ามชาติ โดยไม่เลือกปฏิบัติว่ามีสัญชาติใด รวมถึงให้ยกเลิกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ให้มีระบบรับฟังความคิดเห็นและระบบประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น

ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอตามที่สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมได้นำเสนอมาทั้งหมด จะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการและวางนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปราจีนบุรี เผื่อฟลุ๊กอีกรอบ คอหวยทำพิธีบวงสรวงต้น โพธิ!!

วันนี้ 7 มิย.63 ชาวบ้าน ม.7 บ.โคกสว่าง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมตัวกันไปร่วมพิธีบวงสรวงต้นโพธิ ย้ายจากถนนเข้าไปไว้ด้านในซึ่งเมื่อก่อนมีคนนำรูปปั้นองค์เทพพระพุทธรูปที่หักและศาลพระภูมิเก่ากองไว้เป็นจำนวนมาก ต่อมามีคนโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาและมีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภและได้เลขเด็ดนำไปซื้อหวยถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมาก

วันนี้ชาวบ้านได้เชิญปู่เริงหรือนายสำเริงขอสงวนนามสกุล ร่างทรงขึ้นชื่อในหมู่บ้านมาทำพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าว เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาตนได้นำชาวบ้านมาทำการย้ายต้นโพธิ์หลวงปู่ ใน ใหม่และมีลูกศิษย์ลูกหาได้เลขเด็ดในขันน้ำมนต์ไปซื้อหวยและถูกกันเป็นจำนวนมาก วันนี้ได้มาทำพิธีบวงสรวงซึ่งมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากหน้าหลายตาราว 30 คนมาร่วมทำพิธีและได้

เลข134,57,158,96ในการทำพิธีบวงสรวงเป็นการทำในสิ่งที่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเราไม่ว่ากันและไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นตนเองทำในสิ่งที่มีคนแนะนำหรือมาเชิญให้มาทำพิธีบวงสรวงเท่านั้น…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์
ลักขณา สีนายกอง/รายงาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ มอบให้ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า ได้มี
ตัวแทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ มอบให้เทศบาลตำบลเขาพระงาม โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงามร่วมกับกองพันบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ แจกข้าวกล่อง 300 กล่อง ไม้พื้นที่ตำบลเขาพระงาม

สำนักข่าวเดลิซันเดย์ รายงานข่าวมาว่าเมื่อ วันที่ 3มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ทาง

เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ กองพันบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำโดย พันโทพงศ์ศรณ์ เพชรบัวศักดิ์ ผู้บังคับกองพัน กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งภายในกิจกรรมมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และตัดผมเคลื่อนที่ฟรี รวมไปถึงมีบริการแจกอาหารให้กับประชาชนในตำบลเขาพระงาม ฟรี จำนวน 300 กล่อง ณ สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

“เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน เราจะไม่ทอดทิ้ง”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผญบ., อสม., ชรบ. และลูกจ้างฯ กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องไทยมุสลิมที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-9 บริเวณ บ.บาเจาะ หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ