นายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในประเมินผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ของเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี , ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการเข้าตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

     

     

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ตำรวจสตูล พร้อมใจบริจาคโลหิต

วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลโดยมี พ.ต.ท.นคร นิลพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล กล่าวรายงานในการดำเนินโครงการครั้งนี้เพราะในปัจจุบันจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาลเช่น ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น ทำให้โรงบาลต่างๆมีความต้องการเลือดเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือด และโรงพยาบาลต่างๆมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย สำหรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจจากทุกหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสตูลส่วนกลางรวม 100 คน

     

     

    

    

    

    
พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สตูลกล่าวว่าการบริจาคโรหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันจำนวนของผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตมีปริมาณสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันปริมาณโลหิตที่มีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กลับลดลง ดังนั้นการบริจาคโรหิตจึงเป็นการทำกุศลให้แก่ตนเองอีกทางหนึ่งและเพื่อให้รู้จักเสียสละรู้รักสามัคคีในหมู่คณะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล