นายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในประเมินผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ของเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี , ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการเข้าตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

     

     

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี