นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย มอบแว่นสายตา โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลพรหมมาสตร์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากนั้น เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

     

      

     

     

 

ธนเนศ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี