เทสโก้ โลตัส ลดโลกร้อน ผลิตพลังงานสะอาดจากพลังแสงอาทิตย์ใช้เองเพิ่มอีก 19 สาขา พร้อมจ่ายพลังงานที่เกินความต้องการเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

วันที่​ 16 มกราคม 2563​ : เทสโก้ โลตัส เริ่มผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาร้านค้าของเทสโก้ โลตัส เพิ่มอีก 19 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบันมีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขารวม 27 แห่งและบนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าอีก 5 แห่ง ทำให้ในขณะนี้ เทสโก้ โลตัส มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 36.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าผซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 21,243 ตันต่อปี

ทั้งนี้ กลุ่มเทสโก้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2030 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 100% จะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสู่การเป็นธุรกิจปลอดคาร์บอนภายในปี 2050

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​