ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลท่าศาลา ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายอำเภอเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ธเนศ วงศ์ใหญ่ สนอง แท่นสูงเนิน ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี