ปราจีนบุรี เกษตรกรไร่ อ้อยครวญราคาตก720 บาทต่อตัน!!

เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี 2 ตำบล ต.วังท่าช้าง และ ต.เขาไม้แก้ว เปิดเผยว่าปีนี้ราคาอ้อยตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยตันละ 720 บาท เกษตรกรชาวไร่อ้อยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ราคาอ้อยตกต่ำมากจนน่าใจหายแรงงานยังหายาก การ
ปลูกอ้อยของเกษตรกรเป็นการผูกขาดกับโรงงานน้ำตาลโดยปริยายหากว่าลงมือปลูกอ้อยหลายปีติดต่อกันนายทองคำ ฉิมหัตถ์เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกอ้อยมากว่า 10 ปีในแต่ละปีราคาอ้อยจะแตกต่างกันทุกปีส่วนใหญ่ราคาจะไม่คงที่หรือเพิ่มขึ้น ปีที่แล้วราคาอ้อยตกตันละ 800กว่าบาท แต่ปีนี้ราคาตกลงไปอยู่ที่ตันละ720 บาทราคาอ้อยตันละ 720 บาทเกษตรกรยังจะต้องจ่ายแรงงานตัดตันละ200 บาท ค่ารถบรรทุกตันละ 170 บาท ค่ารถคีบใส่รถบรรทุกตันละ 70 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าต้นพันธ์ ค่ารถไถปลูกค่าปุ๋ยอีกต่างหากก่อนหน้านี้ราคาอ้อยเฉลี่ยตันละ 900- 1,00กว่าบาทก็ยังพอเหลือ
บ้าง ระยะหลังทุกคนต่างรับภาระขาดทุนทุกปียากที่จะแก้ไขหรือปลดหนี้ได้หากว่าราคาอ้อยยังตกต่ำอยู่อย่างนี้ยังมองไม่เห็นว่าภาครัฐจะช่วยเหลือได้ เมื่อลงทุนทำแล้วต้องสู้ทนรับสภาวะกันต่อไป…

    

   

ภาพข่าว:ทองสุข   สิงห์พิมพ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทิ้งประชาชนชาวลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปัญหา ภัยแล้งขาดแคลนน้ำประปา

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า ทางคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดปัญหา การผลิตน้ำประปา ไม่ปัจจุบัน ไหนขาดแคลนน้ำไปผลิต ไปให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ไม่รอช้าส่งเครื่องสูบน้ำ ขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำในการจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณลุ่มแม่น้ำบางขาม- ลุ่มแม่น้ำลพบุรี ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ เพื่อสูบน้ำส่งเข้าสู่คลองผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี