พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากรการสัมมนา ”โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน”

วันศุกร์ที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นวิทยากรการสัมมนา ”โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน” ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เป็นวันที่สี่ของการอบรม) เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบตามระเบียบเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยมี พ.ต.อ.หญิง สมพร เหล่าอำนวยชัย รอง ผบก.กง.ร่วมเป็นวิทยากรด้วย ณ ห้องประชุม สตส. ชั้น ๔ อาคาร สตส.

                                      

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.  พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.ตชด. ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรอง ทก.รร.เซ็นทรารา เหตุการณ์ปกติครับ

โครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา นักบินพระราชพาหนะกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามกีฬาเอมพันธุ์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ธเนศ วงศ์ใหญ่ สนอง แท่นสูงเนิน ไพรัตน์ ทองแก้ว ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี