บริการตัดผม และมอบสิ่งของใน “โครงการอำเภอเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลากลางบ้านบุเปือย

“อำเภอน้ำยืน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09:00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นำส่วนราชการระดับอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำน้ำยืน และ กำลังพล อส. ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลการเดินทางลำบาก บริการตัดผม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลากลางบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
👉13:30 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอน้ำยืน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเสริมกิจการความมั่นคง ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำยืน

    

    

    

    

 

เทศบาลตำบลเขาพระงาม สืบสานประเพณี เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 อย่างเรียบง่าย

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562ที่ผ่านนั้น กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นางนฤมล อภิวันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธี เพือเป็นการรักษา อนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงสืบต่อไป และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ยืนยาว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภททีมเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 2.ประเภททีมประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมพิธีพระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562ที่ผาานนั้น นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมพิธีพระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา โดยให้ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วิดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร

     

     

เสธฯแดง เดินทางถึงจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมประชุมฝ่ายความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าคนร้ายกราดยิงป้อมชรบ.เสียชีวิต15ราย

วันที่15 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ที่ห้องประชุม กองอำนวยการความมั่นคงภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิริน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ได้กล่าวรายงานสถานการณ์เบื้องต้น จากกรณีเหตุคนร้ายยิงถล่มป้อม ชรบ.ลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทำให้ ชรบ.เสียชีวิต15ราย บาดเจ็บอีก5ราย ซึ่งมี พล.ต.ท.คำรณศิลป ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9 พ.อ.คมกรช รัตนฉายา ผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้

     

     

ฉัตรชัย พรหมคล้าย
หนังสือ5เหล่าทัพ รายงาน