ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาวัชพืชในทางน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และสำรวจทางน้ำโดยทางเรือล่องตามแม่น้ำป่าสัก

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า..เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30. น. นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ปัญหาวัชพืชในทางน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และสำรวจทางน้ำโดยทางเรือล่องตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อประกอบการพิจารณาสำรวจเส้นทาง ในการสนับสนุนการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค พ.ศ.2562 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใจรัก วงศ์ใหญ่ สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ตำบลท้ายดงช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่บริเวณ สระน้ำบ้านดงหลง ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์น.ส.ฉัตรนภา เ มืองแป้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงได้นำคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงาน,ผู้นำ,ชาวบ้าน,ตัวแทนเหมืองทองอัคราและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชะนางได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์หายาก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไว้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้มีพันธุ์ทุเรียน,อโวคาโด,ตะขบยักษ์,สาเก,สมอไทยเป็นต้น ต่อจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากตำบลท้ายดงจะเป็นผู้ดูแลต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว