พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ พร้อมได้ปลูกต้น”มะม่วงอกร่อง””มะม่วงเขียวเสวย”และ”มะม่วงแก้ว”รวม ๓ ต้น ไว้เป็นที่ระลึก

วันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๒๖-๒๘ ธ.ค.๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ที่ ตม.จว.อุบลราชธานี อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานีโดยมี พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน และ หลังการประชุมได้ปลูกต้น”มะม่วงอกร่อง””มะม่วงเขียวเสวย”และ”มะม่วงแก้ว”รวม ๓ ต้น ไว้เป็นที่ระลึกประจำหน่วยครั้งนี้