เทศบาลทับยาจัดกิจกรรม “หนาวนี้ปั่นจับปลา กินปลาแม่ลา”

นายธนิสร โนนวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เปิดเผยว่า ตามที่อำเภออินทร์บุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพิ่มรายได้ สร้างสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ผ่านกลไกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา จำนวน 2 พื้นที่ คือ ตำบลทับยาและตำบลห้วยชัน ในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลทับยาได้มีการประชุมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ในพื้นที่พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลทับยาในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “หนาวนี้ปั่นจับปลา กินปลาแม่ลา มหัศจรรย์วิถีทับยาปลามัน” โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต พร้อมทั้งกิจกรรมเปิดกล่ำปลา จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน พี่น้องประชาชนตำบลทับยา และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี