สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรีรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่าในวันนี้  วันจันทร์ที่15 กรกฎาคม2562 เวลา09.00 น. โดยมีนายอรรถพร  ปัญญาโฉมรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของกรมชลประทานเฝ้ารับเสด็จบริเวณสถานีสูบน้ำพร้อมแก้มลิงมณฑลทหารบกที่13 ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ถวายรายงาน                ธเนศ  วงศ์ใหญ่        สมชายเกตุฉาย  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
            

สระบุรี-มหาสมปองบรรยายพระธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลตำรวจ

วันที่15กรกฎาคม​2562​เวลา09.44น.​นาย​ สมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อม​ ​นาย​ มงคล​ ศิริพัฒนกุล​ ประธานกต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี​ร่วมเป็นประธาน​ และประธาน​ กต.ตร.ทุกอำเภอร่วมงานในการอบรมฟังธรรม​เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลนมัสการ​ท่าน​ มหาสมปอง​  ตาลปุตโต​ แสดงบรรยาย​ธรรมณ​ ห้องประชุม​ หลวงพ่อสมเสร็จศักดิ์สิทธิ์​ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมมี​พ.ต.อ.​อธิวัฒน์​ นุชถาวรผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี​กล่าววัตถุประสงค์​ พร้อมข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมารับฟังการบรรยายธรรม
เชิญชวนกำลังพลทุกนาย​ ร่วมกันบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา  เพื่อเป็นการสร้างกุศล​ ความดีร่วมกันและฝึกให้กำลังพลรู้จักเสียสละแบ่งปันตามหลักศาสนาในการอบรมศิลธรรมฟังธรรมในครั้งนี้​    นอกจากเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของการ​ อบรมศิลธรรม​ วัฒนธรรม​ แก่กำลังพลในหน่วยและเป็นการปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชา​ มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังเทิดทูนสถาบัน4สถาบัน​ ชาติ​ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์​และประชาชน​ เป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพกำลังพลให้มีพื้นฐานของคุณธรรม​ จริยธรรม​ อีกด้วย/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน
              

จ.สระบุรีถวายเทียนพรรษา 78 ต้นถวายให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดสระบุรี

นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี  ประจำปี2562 ณวัดพระพุทธฉายต.หนองปลาไหลอ.เมืองจ.สระบุรี  ซึ่งจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษาจำนวน78 ต้นให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดสระบุรี  ไว้สำหรับในการปฏิบัติกิจของสงฆ์  ซึ่งจะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมในระหว่างเข้าพรรษาในระยะ3 เดือน  และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งเป็นการรักษาประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน  มีพระราชธีราภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  หัวส่วนราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนร่วมพิธี200 คน/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน
            

หน่วยทหารใน จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อเวลา07.30 น.วันที่15 ก.ค.62 ที่บริเวณพุทธสถานศูนย์การบินทหารบกต.เขาพระงามอ.เมืองลพบุรีพล.ต.วีรยุทธอินทร์วรผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้นำข้าราชการกำลังพลและครอบครัวร่วมทำพิธีเวียนเทียนรอบพุทธสถานซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราเป็นที่ตั้งบูชาอัธฐิของพระพุทธเจ้า  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งเพื่อการน้อมรำลึกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมมาพุทธเจ้าที่เป็นองค์ศาสดาเอกของของโลกในพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ45 ปีก่อนพุทธศักราชในวันขึ้น15 ค่ำเดือน8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีอันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์
การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ1 ในปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลกและทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า”วันพระธรรม” หรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและ”วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็น”วันพระรัตนตรัย” อีกด้วย                    ธเนศ  วงศ์ใหญ่          พีรพลปานเกลียว            ใจรัก  วงศ์ใหญ่            ข่าว/ภาพ    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
          

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓

เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๘ ก.ค.๖๒ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อนวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธุ์โกศล ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน