เกษตรสิงห์ฯ กำหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ที่ อบต.ไม้ดัด

นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 และการจัดงานวันรณรงค์การจัดการศัตรูอ้อย(จั๊กจั่น) ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาด้านเกษตร และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี เช่น บริการการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจจากอำเภอต่างๆ การให้คำแนะนำเรื่องการบำรุงดิน และอื่นๆ อีกหลายอย่าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป เกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประมง ไปร่วมงานและใช้บริการจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

พม.สิงห์บุรี “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2562

นางรัชนี วชิรภูชัย รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตราคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยกำหนดหัวข้อในการจัดงานคือ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำภายใต้การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 สู่การปฏิบัติ” ซึ่งก็มีผู้พิการและครอบครัว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยคนพิการ หรือ อสพก. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี หรือ (อพม.) เครือข่ายด้านคนพิการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนผู้พิการ ครอบครัวผู้พิการ และประชาชนทั่วไปร่วมงานในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกาเป็นต้นไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรีกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ “ปีใหม่ 2563 ผู้ว่าอวยพรประชาชนให้มีความสุข”

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติและไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งต้องใช้ถนนสาเอเชีย ที่ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ประชาชนก็จะจัดงานเฉลิมฉลองกันและทำให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทางรัฐบาลจึงได้มีความเป็นห่วงในเรื่องอุบัติเหตุ จึงมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดบริการและคอยดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีโดยคณะกรรมการศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ บริเวณถนนสายเอเชียหน้าเทวลัยพระพรหม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมีความระมัดระวังในการที่จะไม่ขับขี่รถในขณะที่สภาพร่างกายไม่พร้อม โดยเฉพาะเมาสุรา
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ต้องรับผิดชอบดุแลความปลอดภัยของประชาชนชาวสิงห์บุรี จึงขออำนวยอวยชัยให้ประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต และอย่าใช้รถอย่างประมาท ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี

ด่วน# คนร้ายลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดคุ้มครอง รปภ.ครู บาดเจ็บ 5 นาย

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.44 น. สภ.เทพารับแจ้งเกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางระเบิดชุดคุัมครองรักษาความปลอดภัยครู เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทพา จว.สงขลา

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทพา ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวน 5 นาย
(1) พ.ต.ท.ไพศาล แสงอรุณ

(2) ด.ต.ศุภชัย รักนุ่น

(3)ด.ต.สัญญา จันทร์แก้ว

(4) ด.ต.ประคอง ช่วยนุกูล

(5) ด.ต.สุกรี หะยีตาเห

               

ทั้งหมดถูกนำตัวส่ง โรงพยาบาลเทพา
เหตุเกิดบริเวณถนนสาย เทพา-ลำไพร ต.เทพา อ.เทพา จว.สงขลา