ปราจีนบุรี กิจกรรมสวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน100%

4 ธค 62 ที่สนามร.ร.ไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการกบินทร์ร่วมใจเสริมสร้างอำเภอ
ปลอดภัยบนถนน D-RTIซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ต้อง.วังท่าช้าง ทราบว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และได้ดำเนินการต่อเนื่องอีก5ตำบล ได้แก่ ต.ลาดตะเคียน ต.กบินทร์ ต.หนองกี่ ต.เมืองเก่าและต.นนทรีโดยได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการไปแล้ว3กิจกรรม
1.กิจกรรมประชุมคณะทำงานกลาง
2.กิจกรรมค้นหาจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยง
3.กิจกรรมกำหนดพื้นที่ safety Zone ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชนและนักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรม สวมหมวกนิรภัยในชุมชนและโรงเรียน100% จึงนับได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยในชุมชนมากขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. การสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดหาหมวกนิรภัยจำนวน1,040ใบโดยมีนักเรียน ประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,000คน
ในกิจกรรมมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ และส่วนราชการ อปท.ร่วมให้การต้อนรับ

    

   

    

ภาพ/ข่าว ทองสุข   สิงห์พิมพ์

สิงห์บุรี กำหนดแผนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเดือนละ 1 ครั้ง

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรี โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนการจัดโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี” ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ของสำนักงานปกครองจังหวัดที่กำหนดจัดทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งการจำหน่ายสิ้นคาธงฟ้าราคาประหยัดก็จะไปร่วมจำหน่ายทุกเดือนเช่นกัน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 กำหนดออกจำหน่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่วัดบ้านกร่าง หมู่ที่ 7 อำเภอพักทัน ในการออกจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้นจำนวน 457,000 บาท เพื่อซื้อสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูก ก็จะทำให้ประชาชนซื้อสิ้นค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 20 – 40 บาทต่อหน่วย
นอกจากในแผนที่จะจำหน่ายในทุกเดือนร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ก็มีแผนที่จะจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดในช่วงงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ที่กำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน 2563 ด้วย หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี