สระบุรี-ประธาน​ กต.ตร.สภ.หนนองแคและภาคเอกชนร่วมปิดโครงการปักกลด​ สถานีตำรวจภูธรหนองแค

วันที่30มิถุนายน​2562​   ตามที่​เจ้าหน้าที่ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์สภ.หนองแค(ชุดปฏิบัติการปักกลด) ตามนโยบาย​ ได้รับการสนับสนุนและได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภคเพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ”ประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โครงการปักกลดตามนโยบาย
พล.ต.ท.อำพลบัวรับพรผบช.ภ.1​ ให้ตำรวจในสังกัดได้ลงพื้นที่ให้เฝ้าระวังยาเสพติด​ ลงให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียง​และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งทางตำรวจสัมพันธ์​ สภ.หนองแคร่วมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย​ ผรส.​ ในแต่ละตำบลได้ร่วมทำกิจกรรมมาตลอดในวันนี้ได้มีพิธีปิดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนและภาคเอกชนและประธานกต.ตร.สภ.หนองแคร่วมให้การสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากมี
นางแววตาอัตถพงษ์ประธานกต.ตร.สภ.หนองแค(เจ้าของร้านทองหนึ่ง)
นายจิรวัฒน์  สุรโยธีกต.ตร.สภ.หนองแค
  นายชญาณ์อัฐผาสุขศาสตร์นายกอบต.หนองปลิง
  นายวิเชียรอินทร์ชัยกำนันตำบลหนองปลิง
  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยสารวัตรได้สนธิกำลังปฏิบัติหน้าที่กว่า1เดือนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เมือ่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นกินนอนใน​หมู่บ้านตามโครงการปักกลดตามนโยบายสามารถสร้างความไว้วางใจและตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจ​เยี่ยมชาวบ้านร่วมกับประธาน​ กต.ตร.และคณะมีภาคเอกชนมีส่วนร่วมอีกด้วย​ /ข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน
            

ชาวนาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เริ่มใจชื้น และยิ้มออก ชลประทานที่ 10 ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ในกรณีชาวนาเมืองลพบุรี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี    ร้องสื่อ  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรีในปีนี้แล้งจัด  ขั้นถึงวิกฤตขาดน้ำ  นาข้าวยืนต้นตาย  ชาวนาอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ปล่อยโฮทั้งน้ำตา  กรมชลไม่ยอมปล่อยน้ำมาช่วยชาวนา  ที่ชาวนาปลูกข้าว  นับสี่หมื่นไร่  ต่อคิวแห้งตายความคืบหน้าล่าสุด    ได้รับแจ้งจากสำนักงานชลประทานที่10   ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ  ได้ตั้งเครื่องสูบดันน้ำช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรีรายงานเพิ่มเติมว่า  ตอนนี้ชาวนาบ้านหมี่เริ่มใจชื้นแล้วหลังจากชลประทานที่10 ประตูน้ำช่องแคคลอง9 ขวาได้ถูกช่วยเหลือจากการใช้สูบดันน้ำจากท้ายสุดของคลองที่ติดกับคลองซอยของแม่น้ำบางขามสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อบรรเทาภัยแล้งปัญหามีทางแก้ไขด้วยการคุยกันอย่างสันติ
ธเนศ  วงศ์ใหญ่
พรเทพศรีสมุทร            ข่าว/ภาพ    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5  เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
            

สภท.จัดโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ​ สภท.54 ปี

วันนี้​ วันศุก​ร์ที่​ 28​ มิ.ย.62​ เวลา​ 09.00​ น.​ ณชั้น​ 4​ บลูโอริทึมแอนด์โบว์ลเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน: พลตรีวัชชรินทร์สุวรรณรินทร์เจ้ากรมสารวัตรทหารบกและนายอรรถการตฤษณารังสีประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.54ปี) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯโดยมีนายอนันต์นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯเช่นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 มอบเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯมอบเป็นสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหาร-ที่ปรึกษา-สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย…พร้อมด้วยคุณธีรยุทธผู้พัฒน์บรรณาธิการอาวุโส​ หนังสือพิมพ์​ พิมพ์ไทยรายวัน,คุณรัชพลภู่โอบอ้อม(ต๋องศิษย์ฉ่อย),คุณไพลินเจนนท์สงวนปิยะพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเพ้นท์เวิร์คส์จำกัดส่งทีมVIP เพ้นท์เวิร์คส์เข้าร่วมแข่งขันและร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน