วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จัดประชุมการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพ ความต้องการของชุมชน และพัฒนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ได้จัดประชุมการกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพ ความต้องการของชุมชน และพัฒนาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธาน ซึ่งได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกันระหว่างผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท และเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อพัฒนาชุมเป้าหมายให้มีความเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพ/สุขภาพเรื้อรังของประชาชนทุกช่วงวัย ในพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

     
ใจรัก วงศ์ใหญ่
ธเนศ วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงามต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านนั้น ทางเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาวะ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทาง เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี