ทหารรบพิเศษ ตรวจความพร้อม กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และ ยานพาหนะ ของกองร้องบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ในช่วงฤดูน้ำหลาก ตามนโยบายของกองทัพบก

พันเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีเป็นประธานตรวจความพร้อมด้านการจัดกำลังพลสิ่งอุปกรณ์  ชุดปฐมพยาบาลอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องมือติดต่อสื่อสารและยานพาหนะรถยนต์บรรทุกแบบยกสูงเรื่อติดเครื่องยรนต์เรือท้องแบน  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของกองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณบริเวณสนามด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
        ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบกกำหนดหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนสงครามพิเศษและมักประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นประจำทุกปี
      ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ฝากความห่วงใยมายังกำลังพลทุกนายและได้เน้นย้ำให้กำลังพลของหน่วยได้มีความพร้อมอยู่เสมอและสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที่ภายใน24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอด้วย
ธเนศ  วงศ์ใหญ่        สมชายเกตุฉาย            ข่าว/ภาพ      ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี   
               

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี  ได้งานมารายงานข่าวมาว่า  กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลเขาพระงามจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม(Promotion and Development of Tourist Attraction in Khao Pra Ngam Subdistrict) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ช่วงที่2) เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาพระงามทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยได้พาเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานณศูนย์การทหารปืนใหญ่และวัลลภาฟาร์มสเตย์    ใจรัก  วงศ์ใหญ่     ธเนศ  วงศ์ใหญ่    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
               

นายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เร่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลด่วน ชาวบ้านอบอุ่นมอบใจให้ไปเลยครับเจ้านาย

ตามที่กรมการปกครองให้สำรวจข้อมูลบุคคลที่มีอายุเกิน100 ปี(นางลิ้มจันเทียนบ้านเลขที่52 ม.11 ต.วังเพลิงอ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี) โดยให้ดำเนินการถ่ายรูปสภาพบ้านสภาพความเป็นอยู่รูปถ่ายหมู่ของสมาชิกในบ้านโดยให้มีภาพบุคคลที่มีอายุเกิน100 ปีอยู่ด้วยข้อมูลบุคคลข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลการได้รับสวัสดิการจากรัฐการได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐฯลฯ(ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้)
   และส่งให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมการปกครองภายในวันจันทร์ที่8 ก.ค. 2562   
   วันที่5 ก.ค. 62 เวลา10.00 น. นายอนุชาใจช่วงโชตินายอำเภอโคกสำโรงได้ออกไปเยี่ยมบุคคลที่มีอายุเกิน100 ปีดังกล่าวด้วยตนเองพร้อมปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส. จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่นางลิ้มจันเทียนอายุ107 ปีบุคคลผู้ยากไร้เคลื่อนไหวลำบากบ้านเลขที่52 ม.11 ต.วังเพลิงอ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี
    ทั้งนี้นายอนุชาใจช่วงโชตินายอำเภอโคกสำโรงพร้อมปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอโคกสำโรงเดินทางพบปะผู้สูงอายุได้สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวอำเภอโคกสำโรงเป็นอย่างดี.
ธเนศ  วงศ์ใหญ่  สนอง    แท่นสูงเนิน
ไพรัตน์ทองแก้ว   ข่าว/ภาพ    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
                

ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี เรียนรู้ปลูกพืชผักลดสารพิษหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาล มณฑลทหารบกที่ 13

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี  ได้รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่าเมื่อ๓ก.ค.๖๒เวลา๐๙๐๐  ที่ผ่านนั้น  โดยมี
พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลืองผบ.มทบ.๑๓ให้การต้อนรับพล.อ.วิจักขฐ์สิริบรรสพ  ผช.ผบ.ทบ.(๑) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธ์ดี  ซึ่งการดำเนินงานให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยและพลทหารที่ใกล้ปลดประจำการเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาลเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังพลและครอบครัวปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายเหลือส่งขายสร้างรายได้สู่ครัวเรือนเมื่อปลดประจำการไปแล้วสามารถพึ่งตนเองได้โดยดำเนินตามศาสตร์พระราชา”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริเป็นแบบอย่างแก่กำลังพลเกษตรกรและประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ณโครงการทหารพันธ์ดีมทบ.๑๓
  ธเนศ  วงศ์ใหญ่        ใจรัก  วงศ์ใหญ่    ข่าว-/ภาพ  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี
              

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ (OFC)

วันอังคารที่2 ก.ค.62 เวลา09.00 น.พล.ต.ท.สาโรชนิ่มเจริญผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมเปิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ(OFC) ของฝตส.2 ตส.1 โดยพ.ต.อ.หญิงช่อลิลลี่โวดิษฐ์ผกก.ฝตส.2 ตส.1 กับพวกรวม3 นายที่สภ.นายายอามหน่วยงานในสังกัดภ.จว.จันทบุรีโดยมีพ.ต.อ.สหัสโหรวิชิตรองผบก.ภ.จว.จันทบุรีพ.ต.อ.สมชายตรีสุคนธ์ผกก.สภ.นายายอามและข้าราชการตำรวจในสังกัดพร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากภ.2 พ.ต.ท.หญิงจินตนาแสงจันทร์รองผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 กับพวกรวม2 นายให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน