เกาะสมุย อบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง แจ้งเหตุข่าวอาชญากรรม และเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่ เกาะสมุย เพื่อร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่24พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00น. เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง เกาะสมุย (วิทยุเครื่องแดงแจ้งเหตุ)ต่อต้านอาชญากรรม พื้นที่เกาะสมุย ได้จัดกิจกรรมอบรมพบปะสมาชิกเครือข่าย แจ้งเหตุ แจ้งข่าวอาชญากรรม ทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

โดยมีการบรรยายพิเศษเพิ่มเติมองค์ความรู้ และสร้างเสริมประสพการณ์ จาก พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน และ พ.อ.สนิท.มีแสง กรรมการฝ่ายอำนวยการ กองอำนวยการความมั่นคงภายในภาค4 มีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมอบรมพบปะสังสรรค์ประมาณ200คน

    

    

    

    

    

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เหตุการโดยทั่วไปเป็นปกติ ทั้งนี้เป็นนโยบายสนับสนุนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 กองทัพภาคที่4

 

ฉัตรชัย พรหมคล้าย
ข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพ
รายงาน

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยการรำบวงสรวงจากนางรำโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องในโอกาสบูรณะปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จ และบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองอำเภอเดชอุดม เนื่องในการจัดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2562 จัดขึ้นเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติราษฎรที่ยากจนขาดแคลนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 นายกปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้าอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ทุกตำบล ภาคีเครือข่ายการพัฒนาอำเภอเดชอุดม และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธ

 

กราบเรียน ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านท่านสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และท่าน นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ที่เคารพ..

ตามที่ปรากฏข่าวอ้างคำสัมภาษณ์ของท่านชวน หลีกภัยว่าเรื่องการสอบสวนเลขาธิการสภาทำไมล่าช้า ว่าได้สอบถามฝ่ายตรวจสอบแล้วปรากฏว่านายวัชระผู้ร้องไม่ยอมมาให้ข้อเท็จจริง
แต่กลับมีการยื่นคัดค้านกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะไม่เชื่อว่าจะให้ความเป็นธรรมได้นั้น
เป็นข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างยิ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผมและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก
เพราะความจริงนั้นผมได้ไปให้ขัอเท็จจริงกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.15 น.ที่อาคารสุขประพฤติโดยมีพยานคือนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเป็นพยานและเป็นผู้ให้การกล่าวโทษนายสรศักดิ์ เพียรเวช เพิ่มเติมอีกด้วย
ผมได้ให้การยืนยันความผิดของนายสรศักดิ์และส่งพยานเอกสารการคุกคามทางเพศของนายสรศักดิ์ เพียรเวชที่กระทำต่อข้าราชการสุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายสรศักดิ์เพิ่มเติมต่อนายนัฑ ผาสุขและคัดค้านกรรมการสืบสวนอย่างมีเหตุผลและเอกสารของทางราชการรองรับว่ากก.ทุกคนมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีส่วนได้ส่วนเสียกับนายสรศักดิ์และได้ส่งพยานหลักฐานเอกสารของทางราชการที่ระบุชื่อกรรมการแต่ละคนตั้งแต่นายนัฑ ผาสุขว่าเกี่ยวพันกับนายสรศักดิ์อย่างไรให้เอกสารกับมือของกรรมการทุกคนเป็นรายบุคคลครบทั้งคณะ
ผมมีพยาน2คนเข้าไปนั่งเป็นสักขีพยานตลอดจนจบคำให้การในประเด็นของการคุกคามทางเพศครบทุกถ้อยกระบวนความให้กรรมการได้เห็นและชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงตามกฎของก.ร.ได้ทันที
และได้ขอให้ทบทวนกรรมการชุดนี้เพราะจะเกิดความไม่เที่ยงธรรมดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

     

    

การที่ฝ่ายตรวจสอบรายงานท่านชวนว่าผมไม่ยอมไปให้ข้อเท็จจริงจึงเป็นความเท็จอย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผมและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ให้ข่าวได้
เพื่อให้ปรากฎชัดผมจึงขอส่งภาพการให้การของผมและท่านวิลาศในคณะกรรมการสืบสวนชุดนายนัฑเป็นประธานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนให้เห็นกับตามา ณ โอกาสนี้และขอให้ตั้งกรรมการสอบคนรายงานเท็จต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยด่วนที่สุดต่อไป
พวกเขากล้าแม้กระทั่งรายงานเท็จต่อท่านชวน หลีกภัย
น่ากลัวจริงๆข้าราชการบางคนในยุคสมัยนี้