โรงงานรวมเจริญการค้าบริจาคเงินสมทบมอบให้รพ.และชมรมผู้สูงอายุ

โรงงานรวมเจริญการค้าบริจาคเงินสมทบมอบให้รพ.และชมรมผู้สูงอายุ

วันนี้ (วันที่4 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. คุณประวิทย์ กิติเรียงลาภ ครอบครอบ กิติเรียงลาภ และลูกหลาน นำโดย คุณอภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ คุณอภิสิทธิ์ กิติเรียงลาภ คุณศรัญญา กิติเรียงลาภ คุณกิติยา สฤษดิ์เวชวรกุล คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล ได้มอบเงินสดจำนวน220,000บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

♦️1.มอบให้กับโรงพยาบาลค่ายบางระจัน ไว้ใช้ประโยชน์ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงโรงพยาบาลค่ายบางระจัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี #จำนวนเงิน 110,000บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

♦️2. บริจาคสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี #จำนวนเงิน 110,000บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อใช้ประโยชน์และช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป เพื่อ อุทิศให้ คุณแม่ศรีวรรณ กิติเรียงลาภ ตั้งอยู่ที่ถนนเส้นสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

By.กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี