มจร – ปชช. ร่วมแสดงมุทิตา พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธัมโม ดร. เป็นพระครูสัญญาบัตร

วันที่ 19 พฤศจิกาายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 62 ทรงพระราชกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธัมโม ดร. น.ธ.เอก,พธ.บ,พธ.ม,พธ.ด ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวิเศษการ,ประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร. ณ วัดวิเศษการ แขวงศิริราช เขตางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชปริยัติกวีอธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ประชาชนมาร่วมแสดงมุทิตากันจำนวนมาก

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี