สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ณ สถานีเรือ แหลมโจรคร่ำ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่๑๒ตุลาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๔.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ทรงร่วมปล่อยเต่าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร เฝ้ารับเสด็จ ทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน๓๓๐ตัว ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ระยะทาง๕๐เมตร ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ สถานีเรือ บริเวณปลายแหลมโจรคร่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร

     

    

    

    

 

 

เกาะสมุย ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89รูป รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันนี้13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ท่าเทียบเรือหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต. กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน89รูปกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     

    

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึง”บ้านกึ่งวิถี”

วันที่12 ตุลาคม2562 ที่ชุมชนกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง.จ.นราธิวาส นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรมและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึง”บ้านกึ่งวิถี”โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมความประพฤติและผู้บริหารคุมความประพฤติ

     

    

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเซ็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าจังหวัดราชการนราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางดวงจันทร์ ทองขาว ผูำนวยการสำนักควบคุมความประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมปูลากาเม็ง หรือเกาะแพะ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชน กาแลตาแปเพื่อพูดคุยชี้แจงกระบวนและขั้นตอน ตลอดจนระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์”บ้านกึ่งวิถี”ให้เกิดความเข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯซึ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ฝึกอาชีพ รวมถึงการใช้หลักศาสนา มาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น อันเป็นการร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมอย่างหยั่งยืนต่อไป