ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณฐานองค์พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย”

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณฐานองค์พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ ลานเทพทาโร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ มัสยิดกลางจังหวัด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ร่วมกตัญญ” ร่วมช่วยภัยหนาว ทุกๆปีในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว

วันที่ 23 พ.ย.63 : มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ท่านประธาน ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง,หัวหน้า สมศักดิ์ ปาลวัฒน์,พี่ บิณฑ์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ จนท.และ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อม ขบวนรถบรรทุก นำสิ่งของและเครื่องกันหนาว ออกเดินทางมาที่ หมายแรก องค์การบริหารส่วนตำบล ขมิ้น จ.สกลนคร เพื่อ ร่วมช่วยภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2563 ซึ่งที่หมายแรก มีประชาชน 820 ครัวเรือนใน14 หมู่ ของตำบลขมิ้น โดยมีพี่กู้ชีพกู้ภัยขุนพลรวงข้าวสายอีสานทุกหน่วยมาร่วมด้วยช่วยกัน

พวกเราขอเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนส่งกำลังใจและขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุข

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน