สระบุรี- ศาลจังหวัดสระบุรี​ ศาลแขวงสระบุรี​ ศาลเยาวชนและครอบครัว​ สระ​บุรี​ ผู้ประนีประนอม ร่วมจัด”กิจกรรมร่วมไกลเกลี่ย”

วันที่14​ มิถุนายน​ 2562​นายธีระศาสตร์​ มงคลภัทรสุข​ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล​ จังหวัดสระบุรี​ เป็นประธาน​ โครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี2562
ณ​ ห้องประชุมบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์​ ตำบลหนองย่างเสือ​ อำเภอมวกเหล็ก​ จังหวัดสระบุรี​มี นายทศพรรณ​ คงเพียรธรรม​ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี​ นาย​วิโรจน์​ บัวมี​ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสระบุรี​ ผู้แทนนายอำเภอมวกเหล็ก​ ท่านผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรีและผู้เข้าร่วมโครงการ​ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในการจัดงานนางสุภาวดี สงวนต้นกัลยา​และนายสมเกียรติ​ ชุมปัญญา​ เจ้าของบ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ให้การสนับ​สนุนสถานที่จัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม​ เผยแพร่และพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยการจัดกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชน​ นักเรียน​ นักศึกษา​ ​เยาวชน​ และประชาชนทั่วไป​ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย​ ข้อประนีประนอมข้อพิพาทของศาลยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจึงถือว่าเป็นการสนองต่อนโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมได้เป็นอย่างดี​ โครงการไกล่เกลียสำนักงานศาลยุติธรรมได้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้โครงนี้เป็นประจำทุกปี/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

                                   

โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการสายใยรัก,

นางสุชาดา บุญสร้าง รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง และโครงการสายใยรัก โดยมีผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลลพบุรี และ โรงเรียนเทศบาล ๕ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก. ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ

                                      

รองผู้บัญชาการทหารบก. เป็นประธานพิธีเนื่องในวันการบินทหารบก.ปีที่.67 ปี

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันการบินทหารบกปีที่ 67 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีพลตรีวีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ได้นำคณะนายทหารให้การต้อนรับ. ธเนศพล. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. พีรพล. ปานเกียว. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี