นายกฯอำนวย พรหมคล้ายเชิญผู้ว่าฯตรังเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง

วันนี้เวลา9.00น.นายอำนวย พรหมคล้าย นายกองค์การบริหารตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ พร้อมด้วยประชาชนให้การต้อน นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายยงยุทธ จิตรสำรวย นายอำเภอนาโยง นายอัมพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมฯจังหวัดตรัง เดินทางมาเป็นประธานเปิด อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.ละมอ อำเภอนาโยง เมื่อประธานในพิธีมาถึง นายอำนวย พรหมคล้ายได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และประโยชน์จากดำเนินการสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต่อราษฎรผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากในตำบล จัดให้มีการอบรมสร้างอาชีพ ให้มีรายได้ ลดภาระจากลูกหลาน ทำให้ได้พบปะกันระหว่างผู้สูงอายุ สร้างเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาระทางราชการด้านสาธารสุข

หลังจากนั้น นายลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรขอให้การดำเนินบรรลุตามวัตถประสงค์เป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ และร่วมทำบุญฟ้งพระสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ เจิมป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุของตำบล ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาชนที่มาร่วมงานคับคั่ง