เจ้าหน้าที่ เร่งซ่อมแซมฟี้นฟูระบบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าของการไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมระบบสายส่งแรงสูง หลังคนร้ายก่อเหตุวางระเบิดเสาไฟฟ้าล้ม จ.ยะลา

ที่จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมฟี้นฟูระบบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าของการไฟฟ้าเร่งซ่อมแซมระบบสายส่งแรงสูง หลังคนร้ายก่อเหตุวางระเบิดเสาไฟฟ้าล้มไป๔-๖ต้นและก่อเหตุบึ้มตู้ATM ธ.กรุงไทย เผาตู้สงสัญญาณโทรศัพย์ ทำให้มีผู้ได้บาดเจ็บหลายราย จุดที่ได้รับความเสียมากที่สุดคือ บ้านเจาะบือแน ม๑ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา สรุปแล้วคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าไป๖ต้น หักโค่นมาขวางถนน ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวนผ๔ราย ระดมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาสำรวจความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบสายส่งแรงสูง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าการฟื้นฟูระบบสายส่งแรงสูงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน2-3วันนี้ ชาวบ้านฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่มาด้วยที่เร่งทำงานกันตลอดทั้งวัน

     

     

     

ฉัตรชัย   ข่าว5เหล่าทัพ (ภาคใต้) รายงาน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย มอบแว่นสายตา โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ตำบลพรหมมาสตร์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ , คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลพรหมมาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากนั้น เป็นประธานมอบแว่นสายตา โครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

     

      

     

     

 

ธนเนศ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี