รองผู้บัญชาการทหารบก. เป็นประธานพิธีเนื่องในวันการบินทหารบก.ปีที่.67 ปี

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันการบินทหารบกปีที่ 67 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีพลตรีวีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ได้นำคณะนายทหารให้การต้อนรับ. ธเนศพล. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. พีรพล. ปานเกียว. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

                                  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562. ที่ผ่านนั้น. ทาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม. ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5. เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

                                 

ไหว้ครูประเพณี-ฟุตบอลประเพณี จากรั้วมหาลัยฯสู่สุภาพบุรุษขาสั้น.

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการจัดพานไห้วครูยุคคสช.เข้าสู่ยุคสมัยสื่อโซเชี่ยลเข้าถึงการกล้าแสดงออกทางความคิดทางด้านการเมืองไทยของน้องๆนักเรียนมัธยมที่สร้างสรรค์ออกมาเช่นพานไหว้ครูรูปตาชั่งถามหาความยุติธรรมพายไหว้ครูเกี่ยวกับคะแนนการเลือกตั้งพานไหว้ครูรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดจนสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองและรูปผู้นำของไทย
มันเป็นการสะท้อนในแง่มุมหนึ่งของการเสพสื่อการรับรู้การเข้าถึงการสนใจในการเมืองที่มีบทบาทใกล้ชิดกับการดำเนินชีวิตของพวกเขาและโหยหาคำตอบได้จากสังคม
ไม่เฉพาะพานประเพณีไหว้ครูของนักเรียนสุภาพบุรุษขาสั้นและสุภาพสตรีกระโปรงบานเสมือเข่าเท่านั้นประเพณีที่แสดงออกถึงความอยุติธรรมทางสังคมทางการเมืองตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจทันสมัยยังถูกหยิบยกมาใช้เป็นภาพประกอบในขบวนล้อการเมืองของประเพณีดัง“ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์“ ของสองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของไทยตั้งแต่จัดครั้งแรกเมื่อวันที่4 ธันวาคม2477 จนถึงปัจจุบันครั้งที่73 (9 ก.พ.2562) ซึ่งก็มีกิจกรรมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดล้อการเมือง,การเชียร์,การแปรอักษรและการแข่งขันฟุตบอล
การแสดงออกดังกล่าวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมยุคปัจจุบันสิทธิเสรีภาพการโหยหาความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ผู้นำของประเทศไทยในแต่ละยุคสมัยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องให้ความสนใจในเสียงสะท้อนดังกล่าวอย่างระเลียดอ่อนไม่ใช่หลงในอำนาจวาสนาที่มีอยู่จากลิ่วล้อที่ห้อมล้อมประจบสอพอลรายงานในอีกแง่มุมที่ผู้นำของประเทศมองไม่เห็นให้พยายามแก้ไขปรับปรุงและยอมรับในความคิดเหล่านั้นไม่ใช่แค่ใช้กำลังอำนาจบารมีอิทธิพลเข้าข่มขู่ผู้ที่เห็นต่างไปเสียหมด
การกล้าแสดงออกทางความคิดที่ถ่ายทอดออกมาจากพานประเพณีไหว้ครูล้อการเมืองและฟุตบอลประเพณีล้อการเมืองถือเป็นการถ่ายทอดทางความคิดที่กล้าหาญชาญชัยการแสดงออกถึงความสนใจในบ้านเมืองของเยาวชนของประเทศที่จะก้าวเติบใหญ่สู่คนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมให้คนรุ่นเก่าทำร้ายคนไทยกันเองประเทศชาติและให้พึงละลึกว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้ตลอดไป
ด้วยจิตคารวะ
ว่าที่พันตรีกรพดรุ่งหิรัญวัฒน์เขียน
15/6/2562