ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าทำงาน

นายกฤษฎาศรีเพิ่มพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมไหว้พระสวดมนต์บริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมสถิตย์ในวันพระขึ้น8 ค่ำเดือนเจ็ด(7) ปีกุน(วันจันทร์ที่10 มิถุนายนพ.ศ.2562 เวลา08.45 น.)
        ทั้งนี้พระพุทธธรรมสถิตย์เป็นพระพุทธรูปปางรำพึงประจำสำนักงานชลประทานที่10 ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพสักการะทุกเช้าวันพระผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน.          ธเนศพล. วงศ์ใหญ่.     ใจรัก. วงศ์ใหญ่.        สมชาย.  เกตุฉาย.  ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
                    

กวี๑๐ บท ของครูสะอาด กล่อมสกุล ศิลปินดีเด่นภาคกลาง สาขาวรรณศิลป์

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรี. ได้มีโอกาสได้ไปกราบครูคนแรกในระบบโรงเรียนฯครูสะอาดกล่อมสกุลซึ่งท่านเป็นคนตำบลหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอดีตเคยเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดลาดสาลี่(โรงเรียนที่ผมเคยเรียนบนศาลาวัด) ในวัย๘๙ที่สุขภาพยังแข็งแรงความจำเป็นเลิศท่านเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆอยู่เนืองนิตย์และสามารถจดจำเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำประกอบกับมีความสามารถในทางการเขียน(ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง) ความสามารถพิเศษมีความรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมและด้านวรรณกรรมสามารถแต่งโคลงฉันท์  กาพย์กลอนต่างๆตลอดจนกลอนลิเกลำตัดเพลงฉ่อยเพลงพื้นบ้านเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลและเพลงไทยประยุกต์ได้เป็นอย่างดีเคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายครั้งจนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นภาคกลาง  สาขาวรรณศิลป์ของสภาผู้รู้และเป็นปราชญ์ของแผ่นดินจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
นอกจากจะได้ความรู้/ความคิดจากท่านหลายเรื่องแล้วท่านยังกรุณามอบ“กวี๑๐บท” ที่ท่านกลั่นจากความรู้/ความคิด/ประสบการณ์ของท่านแล้วใช้ความสามารถทางวรรณศิลป์ประพันธ์ขึ้นผมอ่านแล้วได้ความคิด/คติสอนใจที่ดีและมีประโยชน์มาก. ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพจังหวัดลพบุรีจึงขออนุญาตแบ่งปันและบันทึกไว้เป็นเป็นสมบัติของแผ่นดินไทย.                      ธเนศพล. วงศ์ใหญ่.    ใจรัก. วงศ์ใหญ่.         สนอง. แท่นสูงเนิน.         ข่าว/ภาพ.       ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
                    

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมงานวิ่ง “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

นายบำรุงรื่นบันเทิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) ๑๐.๕กิโลเมตรและวิ่งฟันรัน(Fun Run) ๕กิโลเมตร“รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคณบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลป่าตาลโดยมีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย, นายพีอ้วนศรีนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล, ว่าที่ร้อยตรีสกลเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.                    ธเนศพล. วงศ์ใหญ่.      ใจรัก. วงศ์ใหญ่.             ข่าว/ภาพ.       ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5. เหล่าทัพ.  จังหวัดลพบุรี.
              

บ.จีจีไอ.กรุ๊ป และมูลนิธิพระราหู ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพใน​ “โครงการเพชรในตม” และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

คุณณัฐรยาณ์โรจน์ธีรวนิชกรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยจีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดเป็นประธานรับมอบถุงยังชีพจำนวน100 ชุดจาก​ “มูลนิธิพระราหู” เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพชรในตมโดยมีพลเอก​ ชนาธิปบุนนาค​ เป็นประธานโครงการฯซึ่งมีกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษา​ “โครงการเพชรในตม” คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ​ เป็นตัวแทนพลเอก​ ชนาธิปบุนนาคมารับมอบในครั้งนี้
สำหรับถุงยังชีพทั้งหมดนี้กลุ่มนิสิตนักศึกษาจะนำไปทำความดีใน​ “กิจกรรมค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่21 ประจำปี2562” ณโรงเรียนวัดหนองปรืออำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาชุมชนสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้คุณณัฐรยาณ์โรจน์ธีรวนิชกรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยจีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดยังได้มอบถุงยังชีพจาก”มูลนิธิพระราหู”อีกจำนวน30 ชุดโดยมีร้อยเอก​ วรวุธอินวอสังกัดสบป.กอรมน. ตำแหน่งประจำสง.ลธ.กอ.รมน.เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป​ เมื่อเร็วๆนี้
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​
             

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ได้เดินทางร่วมคณะผู้แทน ตร.ไปปฏิบัติราชการ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 3-6 มิ.ย.2562 ได้เดินทางร่วมคณะผู้แทน ตร.ไปปฏิบัติราชการ ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้.-
-สำนักงานกงสุล(ฝ่ายตำรวจ)
-สถานกงสุลใหญ่
-กรมรักษาความปลอดภัยสาธารณะ(PUBLIC SECURITY DEPARTMENT)/กรมตำรวจมณฑลยูนนาน
-วิทยาลัยตำรวจมณฑลยูนนาน(YUNNAN POLICE COLLEGE)(ชื่อเดิมคือ สถาบันนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมณฑลยูนนาน(YUNNAN POLICE OFFICER ACADEMY)