ผู้คับการ กองบิน 2 กองทัพอากาศ ประดับปอกแขน สารวัตรอาหาร

กองบิน 2 กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธี ประดับปลอกแขน สารวัตรทหาร หลักสูตร ทหารสารวัตร สำหรับกำลังพลทหาร รุ่นที่ 38

เมื่อเวลา 09.09 น ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ กองบิน 2 กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี ได้มีพิธีการประดับปอกแขนสารวัตรทหาร หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ 38

    

    

นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน 2 เป็นประธานในการประดับปอกแขนสารวัตรทหาร ให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งผ่านการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ 38 ณ กองบังคับการ กองบิน 2

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี