เทศบาลเมืองสิงห์บุรี นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ไว้

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยปีนี้ เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้จัด ณ บริเวณหาดทรายหน้าวัดสว่างอารมณ์ พบกับกิจกรรมรำวงย้อนยุคของชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๔ ชุมชน
………………………
นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสำหรับการเล่นจุดดอกไม้ไฟ พลุ โคมลอย ประทัด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงเมืองสิงห์” ในคืนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณบริเวณหาดทรายหน้าวัดสว่างอารมณ์
ธเนศ วงศ์ใหญ่
กชกร พวยไพบูลย์
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัน 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม พร้อมกับได้เชิญประธานคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก   วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพ  จังหวัดลพบุรี