ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี , เข้าแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจาก จังหวัด ลพบุรีว่า ไม่มีคณะผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ฯ นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี , นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี ที่ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ ทหารฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ณัฐพล ศุกระศรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการเพื่อออกกวดขันกวาดล้าง ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562ซึ่งเป็นการกวดขันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในฐานความผิดทุกประเภทและป้องกันเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งในวันสำคัญดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงลอยประที่ปโคมไฟ เป็นจำนวนมาก

จังหวัดลพบุรี จึงได้สนธิกำลังจากบุคลากรของหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ และเอกชนประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน อาสาสมัครภาคประชาชนอาสาสมัครมูลนิธิ รวมกำลังปฏิบัติ จำนวน 340 นายพร้อมปล่อยชุดปฏิบัติการขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยได้เน้นย้ำชุดปฏิบัติงานทุกหน่วยทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งกฎหมายอาญาและยาเสพติดทุกประเภทเพื่อทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยจากภัยต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อหน่วยงานของรัฐอีกด้วย

     

      

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี