นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยปฏิบัติธรรม

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และมีพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธธรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณฐานองค์พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย”

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์และทาสีบริเวณฐานองค์พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ ลานเทพทาโร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ มัสยิดกลางจังหวัด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช