พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา)ให้กับผู้ลงทะเบียนห้วงวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 900 คน…