รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัล World Class Awards สาขา The Best of International Educational Executive

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัล World Class Awards สาขา The Best of International Educational Executive
จัดโดย – สมาคมพัฒนาศิลปชีพ
– ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจภาคพื้นเอเซีย
– สมาพันธ์ความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีใต้ Federation of K-Beauty Professional South East Asia และสถาบันการศึกษา นานาชาติ
-มหาวิทยาลัย เมียงจิ ประเทศเกาหลีใต้ Myung Ji University ,
– Heritage Reformed College ประเทศ Australia
– Clound Nine College ประเทศแคนนาดา

ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานครู มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน *

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีทั้ง ๕ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี