“บิ๊กต๊ะ”พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.ดอนเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ และพบปะผู้นำชุมชน ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 2563
เวลา 16.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.ดอนเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ และพบปะผู้นำชุมชน ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน
ณ ชุมชนหมู่บ้าน รสาแกรนด์วิลล์ ใน พื้นที่ สน.ดอนเมือง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จัดโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จัดโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง
นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้ นายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช 3 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช,สำนักงานประมงอำเภอหัวไทรและสำนักงานประมงอำเภอปากพนัง โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง จำนวน 30 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 และออกปฏิบัติงานร่วมกับประมงอำเภอหัวไทร,ผู้นำชุมชน,ประมงอาสา ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 31 สิงหาคม 2563

“ร.อ.ธรรมนัส” เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย ณ ลำห้วยแม่ใจ (ห้วยหก) อ.แม่ใจ จ.พะเยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำ เพิ่มต้นทุนน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และเป็นการเพิ่มความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

@ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม จากนั้นช่วงสายได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดมภาคสื่อมวลชนร่วมสนับสนุนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

วันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมเสมอภาค​ 1-2​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์​ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ โดย​มี​ นายมานิจ​ สุขสมจิตร​ เป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ทั้ง​นี้​ ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ และขั้นตอนการสรรหา​ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกการคัดเลือกที่สำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดก่อนส่งให้กรรมการส่วนกลาง และกรรมการมูลนิธิพิจารณาตัดสิน โดยในวันที่ 5 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกร่วมกัน ​​

ด้าน​ ดร.กฤษพงศ์​ กีรติกร​ ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ กล่าวถึงภารกิจของมูลนิธิฯ​ ที่มากกว่าการสรรหาและการคัดเลือกครู แต่เป็นการสร้างเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งกลไกของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่มาจากภาคสื่อมวลชนจะมีส่วนสำคัญในการร่วมเสาะแสวงหาครูดีและสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของสังคม

ในการนี้​ ตัวแทนสื่อมวลชนทุกสาขาพร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกกิจกรรม​
อ่านต่อ http://www.pmca.or.th/thai/?p=9083

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​