นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบเบี้ย ให้โอวาทและมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักกีฬา นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ฯ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้โอวาทและมอบเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง นครปฐมเกมส์ ๒๐๑๙ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสันธนะ บัวชาติปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐผู้ อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อมอบนโยบายในการเดินหน้าพัฒนาการศึกษามุ่งการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบแนวนโยบายแนวคิดทิศทางในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ร่วมชมการฝึกซ้อมบาสโลบ ของคณะครู ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ใช้ในการแสดงงานแถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

     

    

    

    

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ปลัด​กทม.ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดมณีกาญจนาราม​ (วัดนาเกลือ) จ.ตราด

วันนี้​ วัน​จันทร์​ที่​ 28​ ตุลาคม​ 2562​ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จ.ตราด​ : คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ และนายวีระ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร นำคณะทอดกฐินสามัคคี วัดมณีกาญจนาราม​ (วัดนาเกลือ) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด จำนวน​ 58​ คน โดยเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่​ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี​ 2552-2559 โดยมีนาย สุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​