พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓

งวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๒เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบ ฝตส.๑ ตส.๓ ได้แนะนำเมื่อเข้าทำการตรวจสอบครั้งก่อน(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) ที่ ด่าน ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต (ด่านตม.ทอ.ภก.) อ.ถลาง จว.ภูเก็ตโดยมี พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ ผกก.ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร พ.ต.ท.หญิง ธัญจิรา ลิ้มทองเจริญ รอง ผกก.ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต และ ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

                                 

พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” เปิดงาน “การฝึกอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”

สืบเนื่องเมือ่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09:30 น. พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การฝึกอบรมภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” ณ.ห้องประชุมใหญ่การศึกษานอกโรงเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รวมตัวสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ เพื่อทางเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลข่าวสารต่างๆเก็บรวบรวม เพื่อนำไปรวบรวมวิเคราะห์ในการวางแผนป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
————-
เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน