วัชระร้องชวนพักราชการเลขาฯสภากรณีคุกคามทางเพศข้าราชการสาว / 17 ต.ค. 62

วัชระร้องชวนพักราชการเลขาฯสภากรณีคุกคามทางเพศข้าราชการสาว

(17 ต.ค.)นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือยื่นถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 15.30น. วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ให้พิจารณาพักราชการ “นายสรศักดิ์ เพียรเวช” เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่เคยถูกร้องเรียนเรื่องกระทำผิดวินัยร้ายแรงและฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 แต่พบว่าคณะกรรมการหลายคนที่สอบสวนไม่มีคุณสมบัติในการสอบสวน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน แล้วยังเป็นผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่านายสรศักดิ์ที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้ที่สอบได้

สำหรับเรื่องร้องเรียนนายสรศักดิ์นั้น นายวัชระ ได้ส่งสำเนาร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่า นายสรศักดิ์มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงหลายอย่าง เช่น มีการคุกคามทางเพศ มีการแทรกแซงการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการหญิง 3% และข้อเท็จจริงก็ปรากฎตามที่ร้องเรียน ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสั่งพักราชการนายสรศักดิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับพยาน หลักฐาน ที่อาจจะบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป ขณะเดียวกันนายวัชระก็ยังได้ส่งเรื่องร้องเรียนเดียวกันนี้ให้นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พิจารณาอีกทางหนึ่ง ซึ่งนายวัชระเชื่อมั่นใจว่าคณะกรรมการชุดนี้สามารถให้ความเป็นธรรมต่อข้าราชการหญิงได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว…

———————-