ประชาชนจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณโครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา (แก้มลิงหนองน้ำพล) หมู่ที่ 15 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหาร ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม ด้วยการขุดลอกผักตบชวาในพื้นที่แก้มลิง และทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองตลอดสาย ความยาวประมาณ 800 เมตร เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย สามารถรองรับน้ำได้เต็มศักยภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และปลูกไม้มงคลและไม้เศรษฐกิจ ไม้กินได้ พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ลำน้ำ จำนวน 99 ถุง บริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่
สำหรับ โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา (แก้มลิงหนองน้ำพล) เป็นโครงการในพระราชดำริ ในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ประมาณ 68 ไร่ เป็นพื้นที่แก้มลิง เมื่อปี 2556 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมประสานการดำเนินงาน คือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตร ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเป็นแหล่งรองรับน้ำส่วนที่เกินความต้องการของพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและสัตว์เลี้ยง และเป็นแหล่งแพร่เพาะและขยายพันธ์สัตว์น้ำจืด โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการแก้มลิงหนองน้ำพล ประมาณ 900 ไร่

ใจรัก วงศ์ใหญ่ สมชาย เกตุฉาย
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

Details

เปิดเทอมแล้วจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง สร้างความสุขแก่ผู้สูงวัย

ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีพิธีเปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง” อ.ควนกาหลง จ.สตูล อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนผู้สูงอายุ 150 คน จาก 11 หมู่บ้าน
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ซึ่งเป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การรู้จักดูแลตนเอง ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเปิดการเรียนการสอนในทุกๆวันที่ 5 ของเดือน
ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของชั่วโมงเรียนในแต่ละเดือน ขณะเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน มีการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

              

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ณ สถานีเรือ แหลมโจรคร่ำ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่๑๒ตุลาคม ๒๕๖๒เวลา ๑๔.๐๐น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม”รักปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล”ครั้งที่๑ ทรงร่วมปล่อยเต่าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร เฝ้ารับเสด็จ ทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน๓๓๐ตัว ทรงร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ระยะทาง๕๐เมตร ทรงร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ สถานีเรือ บริเวณปลายแหลมโจรคร่ำ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร

     

    

    

    

 

 

เกาะสมุย ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89รูป รำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันนี้13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ท่าเทียบเรือหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต. กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน89รูปกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร