รองผบช.สตม.รัยมอบสิ่งของต่างๆ เพื่อร่วมโครงการ ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด​ 19

วันที่​ 23 ก.ค.63​ : คุณนาวิน สุรานา ประธาน บริษัท TCI GLOBAL VENTURES CO.LTD ได้เดินทางมาบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อร่วมโครงการ ตม.ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด 19 ดังนี้

1.หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น
2.หน้ากากเฟซชิล จำนวน 100 ชิ้น
3.สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด
4.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด

โดยมี พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รองผบช.สตม. เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง​ จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน​จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อไป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

“บิ๊กต๊ะ”พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.ดอนเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ และพบปะผู้นำชุมชน ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 2563
เวลา 16.00 น.

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.ดอนเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ และพบปะผู้นำชุมชน ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชน
ณ ชุมชนหมู่บ้าน รสาแกรนด์วิลล์ ใน พื้นที่ สน.ดอนเมือง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จัดโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง จัดโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง
นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้ นายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช 3 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช,สำนักงานประมงอำเภอหัวไทรและสำนักงานประมงอำเภอปากพนัง โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร”ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่” พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง จำนวน 30 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 และออกปฏิบัติงานร่วมกับประมงอำเภอหัวไทร,ผู้นำชุมชน,ประมงอาสา ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 31 สิงหาคม 2563

“ร.อ.ธรรมนัส” เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย ณ ลำห้วยแม่ใจ (ห้วยหก) อ.แม่ใจ จ.พะเยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันภัยแล้ง ทำการชะลอน้ำ เพิ่มต้นทุนน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร และเป็นการเพิ่มความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

@ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม จากนั้นช่วงสายได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน